Home Discussions International Other Languages

KATİLLER ÇOK GÜÇLÜ

GLORYXGLORYX Member Posts: 2
edited September 2020 in Other Languages

Oyunda bariz katiller çok güçlü yürüme hızları düşürülmeli her avantaj katilden yana yapıcağınız dengenin ayarına sıçayım

Comments

Sign In or Register to comment.